Olen Kuvataideopiskelija
Eeva Mölkänen

Valmistuin 13.4.2015 Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi. Aloitin Kuvataideopinnot 28.8.2015. Ammatiltani olen Lähihoitaja. Olen ollut erinäköisissä työtehtävissä ja taideprojekteissa. Olen avoin uusille ideoille ja projekteille.  

Olen syntynyt ja asunut Pohjois-norjassa. Olen asunut Suomessa, Pohjois-Savossa vuodesta 1987 lähtien.

Opiskelu: 

Kuvataiteilijan koulutus ALFA ART Kuvataidekoulu 28.8.2015 laajuus 216op. Monimuotoisena töiden ohella. Valmistun Kuvataiteilijaksi 14.12.2018.  

Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja- Solution focused Art ® ( Alfa Partners Academy) Valmistuin 23.4. 2015.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Saan koulutuksesta valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Ratkaisukeskeinen taideterapia pitää sisällään mm. neuropsykiatrista erikoistumistietoutta, jossa huomioidaan myös ikäihmisten ja muistihäiriöisten alueita ja menetelmät soveltuvat suoraan heille käytettävinä, kuntoutumista ja psyykkistä sekä somaattista terveyttä tukevana toimintana. Ratkaisukeskeinen taideterapia on ns. lyhytterapeuttista suuntausta, viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys, käyttäen modermeja työkaluja ja uusinta tietoutta mm. lääketieteestä. Perusopintojen jälkeen voisin hakeutua jatkamaan opintoja ja valmistua tämän jälkeen Ratkaisukeskeiseksi Kuvataideterapeutiksi.

Voimauttavan valokuvan perusteet. Valmistuin 12.12.2014.

Voimauttava valokuvan perusteet on suunnattu hoidollisten ja pedagokisten alojen työntekijöille. Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, tämä on rekisteröity tuotemerkki.  Voimauttava valokuva on saanut  lukuisia tunnuspalkintoja, muun muassa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Kulttuuripalkinnon 2006. Koulutus antaa valmiuksia käyttää menetelmää perusteet- tasoisesti oman työn työyhteisön sisällä soveltaen monimuotoisesti osana omaa perustehtävää. Voimauttama valokuvan menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot eli itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen työyhteisössä, perheissä, vertaisryhmissä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla.

 

Ajatuksiani taiteesta, työstä ja elämästä

Luon teoksia laidasta laitaa eri tekniikoilla: Askartelen, teen kortteja, maalaan akvarelliväreillä/tusseilla, teen mangatusseilla, hiilellä, hiilivärikynillä, lyijykynällä, pastelliliiduilla, kollaasitekniikoilla, kivimaaleilla, maalaan öljyväreillä hiukan, akryylimaaleilla, teen verkosta pieniä tilataideteoksia, sekatekniikalla, sekä savesta. Lisäksi valokuvaan ahkerasti harva se viikko. Teen myös pieniä somistustöitä. Pieniä kasvomaalauksia maalaan erilaisissa tapahtumissa. Pidän kaikenlaisista suunnittelusta ja visioinnista, erilaisissa projekteissa. 

Ideoita teoksiin ja projekteihin saan arkielämästä, tunteita herättävistä tapahtumista ja miellenkiintoisista ihmisistä. 

Teen taidetta, monin eri tavoin. Se on lähellä sydäntä ja ollut osa minua, lapsesta saakka. Se on minun tapa tuoda esille ajatuksia ja luovuutta. Pidän monipuolisesta työskentelytavoista. Haluaisin tehdä herättävää taidetta, joka herättäisi katsojassa miellenkiinnon ja herättäisi ajatuksia. 

On hienoa huomata miten luovuus ja sen käyttäminen hoitotyössä ovat lisääntyneet ja sitä osataan käyttää nykyään monipuolisemmin. Luovuuden käyttö asiakkaiden ilona on yksi osa kokonaisvaltaista hyvää hoitoa. Tarjoamalla yksilöllistä mielekästä tekemistä asiakkaille saadaan luotua edellytykset mielekkääseen, viihtyisään ympäristöön arkielämässä. Luovuutta voi käyttää kuntouttavassa työotteessa, viriketoiminnassa kuin myös yleisviihtyvyydessäkin asiakkaan asuinympäristössä. Yhdessä asiakkaan kanssa voi miettiä mielekästä tekemistä ja kokeilla rohkeasti mikä sopii asiakkaalle parhaiten. Virike voi olla pienempää tekemistä yksin, että ohjaajan ohjauksella tai yhdessä tekemistä pienellä porukalla. Mielekäs tekeminen on tärkeä osa elämää, ihan meille kaikille. Virike tuo iloa niin asiakkaille, ohjaajille, sekä omaisille. Mikä sen mukavampaa, kun tietää että oma omainen viihtyy ja voi hyvin. 

Haluan oppia opiskelemalla uutta itseohjautuvasti ja kehittäen itseään. Uuden oppiminen on mukavaa ja mielenkiintoista, koska se avartaa elämänkatsomusta. Asioita on mukava ajatella monitasoisesti ja monelta näkökannalta. Haluan itse kokea, tuntea ja nähdä asioita. Uudesta, saa aina työkaluja asiakastyöhön ja elämään.

Uskon elämässä hyvään, vastoinkäymisistä huolimatta. Uskon että, ihminen kasvaa, joka päivä vähän enemmän ja vahvemmaksi. On luotettava omaan sydämeen ja kääntää vastoinkäymiset vahvuudeksi, katkeroitumatta elämälle. Herkkyys voi olla vahvuutta. Uskon, että jos uskaltaa luottaa elämään mitä se suo ja elää omannäköistä elämää saa paljon itselleen. Olemalla rehellinen,voi olla aito ja katsoa silmiin, avoimin. 

Rakastan elämässä perhettäni, ystäviäni, tanssimista, musiikkia, laulamista, elämää ympärillä, luontoa, taidetta, värejä, uuden oppimista. Nämä antavat myös voimaa ja iloa. 

Haaveilen yleisellä tasolla paremmasta maailmasta, rauhasta ja erilaisuuden hyväksymisestä. Konkreettisesti tekoina, ei vain puheina. Omassa elämässä haaveilen monesta asiasta ja kuljen niitä kohden yksi kerrallaan. Olen kunnianhimoinen ja pyrin omia tavoitteita kohden. Uskon että, yksi ihminenkin voi tehdä paljon, jos uskoo siihen mitä tekee. Pienikin hyvä teko voi olla suuren alku. Näin se monesti on.

Taiteen lisäksi harrastan karaoken laulamista, ystävien kanssa oloa, koiran kanssa lenkkeilyä, käyn silloin tällöin ratsastamassa ja joogaan yksin. Harjoittelen myös sähköurkujen soittoa kuvionuoteilla.  

Innostun kaikesta mukavasta tekemisestä ja minua ei tarvitse houkutella kauaa mielekkään tekemisen pariin. Luovat ihmiset innostavat ja saavat luovuuden valloilleen.

Nettisivujen ja logon suunnittelu oli yksi pitkäaikainen haaveeni. Kiitos Luoteelle joka toteutit toiveeni. 

Mottoni on: Uskalla olla se kuka olet ja elä hetkessä, tässä ja nyt!

Toivon, että saan lisää mukavia ja kiinnostavia taideprojekteja. Risut ja ruusut ovat myös arvokkaita eteenpäin vieviä työkaluja. Kaunis kiitos =)  

Taiteen saralta poimittuja, näyttelyitä, projekteja ja vähän muutakin

Vilkuile ansioitani tämän linkin takaa.

                Taiteilija Eevalle

Taiteen luovaa tietä saat kulkea kukkakengillä, sydämessä ovi avoinna ja moni ystävä mielessä. Rajoja voit rikkoa ja säilyä persoonana, joka kulkee polkuja ihan omanlaisia.

Rakkaudesta elämään pursuavat monet ideat, herkkyydellä niin monia tavoitat. Avoinna kun olet, sitä vahvemmaksi tulet ja taiteen kautta voit ilahduttaa monia.

Yksinäisiä ihmisiä, sairaita ja vammaisia, elämän repimiä, sanojen haavoittamia. Kaikki me rikastumme taideterapiasta ja sellaista voit taiteilijana lähimmäisille suoda.

Sydämellisin terveisin omakustannekirjailija ja digitaalisten töiden harrastetaiteilija KuruKukka.